Get Adobe Flash player

wielkie_dzielo-145x220

Książka niniejsza jest świadectwem zbiorowego wysiłku ludzi, którzy przyczynili się do powstania podwójnego dzieła architektonicznego i wydawniczego. Osobą, która zwiera oba dzieła jest prof, dr hab. inż.arch. Adam Lisik, projektant zespołu sakralnego w Mysłowicach Ławkach i współinicjator powstania książki. Znany jest z bogatego dorobku projektów

autorskich obiektów sakralnych w diecezji katowickiej jak i poza jej granicami. Do współpracy w architektonicznym dziele poprosił artystów: malarza prof. Macieja Bieniasza z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i znanego na Śląsku rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego. W realizacji dzieła wzięła udział spora grupa ludzi pod przewodnictwem ks. prób. Stanisława

Achtelika.Książka, która powyższe dzieło prezentuje słowem i ilustracją, jest również dziełem zbiorowym. Na prośbę prof. A. Lisika tekst zasadniczy napisał ks. dr Marian Zielniok, pracownik naukowy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, autor licznych publikacji na tematy architektury i sztuki sakralnej. Tekst rozważań na temat obrazów Drogi Krzyżowej
napisał ich autor prof. Maciej Bieniasz.Książka ukazuje się dzięki pomocy licznych sponsorów, którym należy się szczególna wdzięczność za finansowe wsparcie jak i cierpliwość w oczekiwaniu jej wydania. Można ich rozpoznać z zamieszczonych w książce reklam z wyjątkiem firmy „PLACMAT" Grzegorza Janoty i firmy „PURUS" Bernarda Pastuszki, którzy sponsorowali  bezinteresownie.Książka przeznaczona jest tak dla szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych prezentowanym obiektem jak i twórców architektów i plastyków którzy przez jej strony będą mieli możliwość poznania prezentowanych dzieł.


Kazimierz Pańczyk
WYDAWCA