Get Adobe Flash player
Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę
Popielcową. Jej data zależy od daty uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową
kapłani na znak pokuty i umartwienia posypują nasze
głowy popiołem. Do dobrego przeżycia tego czasu
pomagają nam modlitwa, post i jałmużna.
Do okresu Wielkiego Postu nie wlicza się sześciu niedziel,
będących - jak w ciągu całego roku - bardziej radosnymi
wspomnieniami Zmartwychwstania. Ostatnia niedziela
Wielkiego Postu jest nazywana Niedzielą Męki Pańskiej.
Rozpoczyna ona okres Wielkiego Tygodnia - czasu
bezpośrednio poprzedzającego Święte Triduum Paschalne
- święta wielkanocne. Wielki Post kończy się w Wielki
Czwartek przed sprawowaną wieczorem Mszą Wieczerzy
Pańskiej.