Get Adobe Flash player

PARAFIA CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ W ŁAWKACH

KALENDARIUM - NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 1986 -2018:


13.10.1986 r. Decyzja o budowie obiektu sakralnego w Ławkach - bp Czesław Domin.


14.11.1986 r. Pismo proboszczów parafii Wesoła, Krasowy i Hołdunów do biskupa katowickiego Damiana Zimonia o wyrażenie zgody na budowę kaplicy i zorganizowanie duszpasterstwa w miejscowości Ławki.


28.11.1986 r. Zgoda biskupa katowickiego na podjęcie starań o uzyskanie zezwolenia na budowę kaplicy mszalnej z zapleczem katechetyczno - duszpasterskim.


styczeń 1987 r. Pierwsza "kolęda" na terenie przyszłej parafii.


10.06.1987 r. Papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny kościoła - Tarnów.


01.07. 1987 r. Rozbiórka młyna przy ul. Krasowskiej  - celem zintegrowania mieszkańców przy budowie kościoła.


16.10. 1987 r. Pierwsze prace związane z budowa kościoła (wykopy).


08.10.1987 r. Uzyskanie zezwolenia na budowę kościoła - budowa tymczasowej kaplicy i fundamentów kościoła.


26.11. 1987 r. Poświęcenie tymczasowej kaplicy i fundamentów kościoła prze biskupa Damiana Zimonia. Rozpoczęcie regularnego odprawiania mszy świętych i nabożeństw w niedziele i dni powszednie.


09.01.1987 r. Ustanowienie parafii tymczasowej p. w. Ciała i Krwi Pańskiej.


01.12.1990 r. Poświęcenie dzwonów kościoła - bp Gerard Bernacki. Pierwsza msza św. "barbórkowa" za górników poległych na kopalni "Wesoła".


04-05.10. 1991 r. Wizytacja kanoniczna parafii - bp Gerard Bernacki.


31.12.1992 r. Poświęcenie budynku probostwa - ks. Stanisław Achtelik.


01.01.1993 r. Erygowanie parafii "stałej" p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Ławkach.


16.09.1993 r. Poświęcenie domu katechetycznego oraz dzwonu do kaplicy cmentarnej - bp Gerard Bernacki.


10.09. 1994 r. Poświęcenie nowego kościoła - ks. arcybiskup Damian Zimoń.


24-25. 11. 1995 r. Wizytacja kanoniczna parafii - ks. abp Damian Zimoń.


21.01. 1996 r. Poświęcenie stacji Drogi Krzyżowej - o. Tadeusz Goj, franciszkanin.


01. 11. 1996 r. Poświęcenie cmentarza parafialnego, kaplicy cmentarnej i Drogi Krzyżowej - ks. abp Damian Zimoń.


01.10. 2001 - 30.09. 2015 r. Kościół w Ławkach "kościołem akademickim" dla GWSP w Mysłowicach. Proboszcz parafii duszpasterzem akademickim przy GWSP.


13 - 14. 10. 2002 r. Wizytacja kanoniczna parafii - bp Gerard Bernacki.


09.09. 2004 r. Poświęcenie figury M. B. Ławeckiej z 1871 r. - bp Gerard Bernacki.


10.09. 2004 r. Poświęcenie krzyża przy ul. Krasowskiej w miejscu pierwotnego posadowienia figury M. B. Niepokalanie Poczętej - proboszcz.


19 - 20. 10. 2007 r. Wizytacja kanoniczna parafii - bp Józef Kupny. Poświęcenie nowych organów (decyzja o ich budowie zapadła 19.02. 2006 r.).


14.03. 2008 r. Poświęcenie figury M. B. Bolesnej na cmentarzu - proboszcz.


10. 11. 2012 r. Kościół w Ławkach zdobył I. miejsce w plebiscycie Dziennika Zachodniego na najpiękniejszy kościół w województwie śląskim.


20 - 22. 02. 2015 r. Wizytacja kanoniczna parafii - bp Marek Szkudło.ROK 2019

JUBILEUSZ - 25 ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W ŁAWKACH 7 września 2019 r. o godz. 16.00 -  msza święta dziękczynna pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Wiktora Skworca.STATYSTYKA PARAFIALNA

ROK 2018

ROK 2018

LATA 1987 - 2018

Liczba mieszkańców:  1.040

Liczba rodzin:  383

Wdowy : 76;

Wdowcy: 8

CHRZTY

32

705 (najwięcej 2017 r. - 59)

ŚLUBY

8

368 (najwięcej 2017 r. - 24)

POGRZEBY

9

302 (najwięcej 2013 2014 r. - 17)

I KOMUNIA ŚW.

23

731 (najwięcej 2014 r. - 29)

LICZBA ROZDZIELONYCH KOMUNII ŚW.

29.557

1. 197.400 (najw. 1995 r. - 48. 474)

Możliwość błędu przy liczeniu w granicach 1%.

LICZBA ODPRAWIONYCH MSZY ŚW.

481

16.673 (najw. 2005 r. - 591)

Niewliczane są w to msze św. koncelebrowane, odprawiane podczas rekolekcji oazowych i prywatnie.

Liczenie wiernych obecnych na mszy św. niedzielnej:

-  wiosna 2018 r.:  970.

- jesień 2018 r.: 860.

Bierzmowanie: 10. 04. 1991 r. do 20. 01. 2015 r. - 288
Dziękuję wszystkim rodzinom, które przyjęły mnie do swoich domów podczas odwiedzin duszpasterskich. Była to 33 już z rzędu kolęda. Dziękuję za okazywane mi zaufanie oraz serdeczność. "Bóg zapłać!" za złożone z okazji kolędy ofiary. W całości przeznaczone są na pokrycie kosztów brukowania obejścia wokół kościoła. Dziękuję za troskę o swój kościół parafialny: za wkład pracy, zamawiane intencje mszalne, dary materialne i pieniężne, a zwłaszcza za ofiary "kopertowe" na potrzeby kościoła. Wiele rodzin składa te ofiary co miesiąc od 1987 r. Im należy się szczególna wdzięczność. Dziękuję służbie liturgicznej: kościelnemu, szafarzowi, organistom, ministrantom.

Dziękuję Paniom przychodzącym do sprzątania kościoła, salek katechetycznych i probostwa. Dziękuję Panom troszczącym się o  obejście kościoła i cmentarz. Zachęcam, aby inni też włączyli się w to posługiwanie. Dziękuję gościom z innych parafii, którzy tak licznie uczestniczą w Mszach świętych i przystępują do sakramentów. Zawsze jesteście u nas mile widziani. "Bóg zapłać!" też za wsparcie materialne z Waszej strony.


Szczęść Boże!

ks. Stanisław Achtelik

proboszcz