Get Adobe Flash player

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW


Poniedziałek – Piątek:
17.00 Msza św.


Wtorek: 16:30
Wystawienie

Najświętszego

Sakramentu
Sobota:
16.00 Msza św.

(niedzielna)


Niedziela:
9.00 Godzinki

o Niepokalanym

Poczęciu NMP
9.30 Msza św.
11.15 Msza św.
15.00 Nieszpory
15.30 Msza św.

13 dzień każdego miesiąca:
nabożeństwo fatimskie

godzinę przed Mszą św.

Odpust parafialny:
niedziela po Uroczystości

Najświętszego Ciała

i Krwi Chrystusa

Okazja do spowiedzi:
codziennie przed Mszą św.

 

Książka niniejsza jest
świadectwem
zbiorowego wysiłku
ludzi, którzy
przyczynili się do
powstania podwójnego
dzieła:
architektonicznego i
wydawniczego. Osobą,
która zwiera oba dzieła
jest prof, dr hab. inż.
arch. Adam Lisik,
projektant zespołu
sakralnego w
Mysłowicach Ławkach i
współinicjator
powstania książki.

 

 

czytaj więcej...
 

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 71
Odsłon : 569866

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 


Nazwa miejscowości Ławki pochodzi od „ławek”, czyli kładek, po których przechodzono przez potok Przyrwa (zwany Potokiem ławeckim) oraz przez wpływające do niego kanały odwadniające. Po dziś dzień kładki nad potokiem nazywane są tu „ławeczkami”. Osada przynależała do parafii św. Klemensa w Lędzinach (najstarszy zapis z 1241 r.). 1 sierpnia 1925 roku wyodrębniona została z Lędzin parafia św. Józefa w Krasowach, do której przyłączono część Ławek. 7 lipca 1949 roku wydzielono ośrodek duszpasterski w Hołdunowie przydzielając doń też Ławki. Mieszkańcy Ławek uczestniczyli w mszach św.i nabożeństwach w kościołach św. Józefa w Krasowach, Chrystusa Króla w Hołdunowie oraz M.B. Fatimskiej w Wesołej (1 października 1957). Miejscem kultu i spotkań modlitewnych na terenie Ławek była figura M.B. Niepokalanie Poczętej, ufundowana przez Jana i Agnieszkę Kerner w 1871 r. dla uczczenia ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP 8 grudnia 1854 r. Przy figurze tej wierni spotykali się każdego dnia, niezależnie od aury, na modlitwie różańcowej w październiku oraz na nabożeństwach majowych. Obecnie, po odrestaurowaniu, figura M.B. Ławeckiej stanęła przy kościele, w miejscu ołtarza tymczasowej kaplicy. Poświęcenia figury dokonał Ksiądz. Biskup Gerard Bernacki 9 września 2004 r. W miejscu figury (przy ulicy Krasowskiej) stanął krzyż.KALENDARIUM:


-13 października 1986 r.

Podczas wizytacji kanonicznej w dekanacie mysłowickim, przedstawiono propozycję budowy obiektu sakralnego w Ławkach.

- 28 listopada 1986 r.

Biskup Katowicki wyraził zgodę na podjęcie starań o uzyskanie zezwolenie na budowę kaplicy mszalnej wraz zapleczem katechetyczno-mieszkalnym na terenie Ławek, mianując budowniczym kościoła oraz duszpasterzem nowego ośrodka duszpasterskiego ks. Stanisława Achtelika.- 8 października 1987 r.

Uzyskano zgodę na budowę kościoła oraz tymczasowej kaplicy.

- 26 listopada 1987 r.

Biskup Katowicki Damian Zimoń poświęcił tymczasową kaplicę oraz fundamenty nowo budowanego kościoła.

- 9 stycznia 1988 r.

Biskup Katowicki ustanowił parafię tymczasową p.w. „Ciała i Kwi Pańskiej” w Ławkach, mianując jej administratorem dotychczasowego duszpasterza.- 1 grudnia 1990 r.

Ksiądz Biskup Gerard Bernacki poświęcił dzwony,które zostały ufundowane dla nowego kościoła. (Od tej pory ma co roku ma miejsce Msza święta barbórkowa z udziałem kopalni,sprawowana w intencji górników poległych na kopalni „Wesoła”,którym poświęcony jest dzwon „Św. Barbara”, ufundowany przez załogę kopalni).

 - 31 grudnia 1992 r.

Administrator parafii dokonał poświęcenia nowego probostwa.

- 1 stycznia 1993 r.

Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń ustanowił parafię p.w. „Ciała i Kwi Pańskiej” w Ławkach. Proboszczem parafii został mianowany dotychczasowy administrator i budowniczy obiektu sakralnego ks. Stanisław Achtelik.

- 16 września 1993 r.

Ksiądz Biskup Gerard Bernacki poświęcił nowo wybudowany dom katechetyczny oraz dzwon do kaplicy cmentarnej. (Dom katechetyczny służy jako punkt rekolekcyjny dla różnych grup pozaparafialnych).

 

- 10 września 1994 r.

Ks. Arcybiskup Damian Zimoń dokonał poświęcenia nowego kościoła p.w. „Ciała i Kwi Pańskiej”.Uroczystość ta zgromadziła ok. 3400 wiernych z całej okolicy.


- 1 listopada 1996 r.

Metropolita Katowicki poświęcił cmentarz parafialny, kaplicę cmentarną oraz stacje drogi krzyżowej, usytuowane przy alei prowadzącej na cmentarz.

Od października 2001 r.

Kościół w Ławkach jest „kościołem akademickim” dla Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Proboszcz parafii jest duszpasterzem akademickim uczelni.

 

 

 

 

 

 


Inne Parafie z naszej okolicy